SHEQ Leadership & Change

De goede aanpak vinden om mensen in beweging te krijgen

Uw medewerkers als ambassadeurs voor verbetering, voor de verandering die gaat bijdragen aan het optimaliseren van het veiligheidsresultaat van uw organisatie. Van bedrijf tot team, van team tot mens: door leiderschap en motivatie naar borging.

Onze aanpak

XLIGN faciliteert een structurele verbetering op het gebied van veiligheid en kwaliteit door mensen, teams en bedrijven te ondersteunen in verbetertrajecten, het samen vormgeven van de veranderstrategie en de begeleiding van het gehele verbeterproces. Wij begeleiden medewerkers en management, in het bijzonder gericht op leiderschap, gedragsverandering en intrinsieke motivatie. Met passie zetten we mensen in beweging, motiveren we ze om het echte gesprek aan te gaan en brengen we personen bij elkaar om het beste uit zichzelf en de organisatie te halen om zo bij te dragen aan de invulling van uw visie.

Wij werken voor o.a.: