SHEQ Support & Advice

Onderzoeken, kansen & knelpunten herkennen en samen oplossingen bedenken

We adviseren over veiligheid specifieke onderwerpen, voeren werkplekonderzoeken, veiligheidsrondgangen en risico-inventarisaties & evaluaties uit. Bij XLIGN ontwerpen en geven we interactieve workshops en praktische trainingen op maat. Veiligheidsorganisaties en crisisteams worden ontwikkeld, begeleid en geïmplementeerd.

Onze aanpak

Uw experts werken samen met onze experts om te komen tot werkbare en gedragen oplossingen die aansluiten bij het karakter en de cultuur van uw organisatie. Externe experts met een intrinsieke passie, zoals die van uw eigen medewerkers, gericht op de continuïteit van uw organisatie door een praktische benadering met als doel de veiligheid binnen uw organisatie structureel te verbeteren.

Maritime Support

XLIGN B.V. en Maritime Support werken samen!
Begin februari is de overdrachtsfase van start gegaan, waarin Maritime Support haar werkzaamheden (Marine SHEQ Consultancy) gaat overgedragen aan ons! Hierdoor wordt XLIGN het aanspreekpunt.
Uiteraard blijven de werkzaamheden en de service die u kent vanuit Maritime Support hetzelfde.

Door XLIGN ontworpen oplossingen:

Wij werken voor o.a.: